Ondernemen met visie

In de visie van Improof staan twee aspecten centraal als het gaat om ondernemen: onderbouwd ondernemen en social capital.

Onderbouwd ondernemen

Bij Improof komen ondernemerschap en wetenschap samen. Deze combinatie leidt enerzijds tot een fundamentele verdieping van uw vraagstuk. Anderzijds tot de ontwikkeling van realistische verbeteringen gebaseerd op beproefde methoden en technieken. Ondernemerschap en wetenschap, in combinatie heeft het een 3D effect. Een helder dieptebeeld en een aanpak met structurele oplossingen. 

 

Social capital

In social capital worden sociale netwerken ingezet om doelstellingen te bereiken. Het gaat niet alleen meer om kunnen maar om kennen. In het opbouwen van een krachtige, duurzame concurrentiepositie is optimale interactie tussen mensen onderling en tussen mensen, processen en systemen in een organisatie cruciaal. Dit is het social capital van een organisatie. Vergelijk dit met een sterrensportteam, waar het om de persoonlijke ego’s draait, dat verliest van een gemiddeld team dat elkaar blindelings weet te vinden.

  

Een doeltreffend en duurzaam resultaat

De combinatie van onderbouwd ondernemen en het optimaliseren van het social capital leidt tot structureel betere oplossingen. Maar ook een hogere effectiviteit en een organisatie die minder afhankelijk is van het individu. Het resultaat is een duurzaam groeiperspectief.

Improof brochure